Open seven days a week

Team

Get to know our members of staff

Agnes Labszki
Agnes Labszki
Zsofia Kollar
Zsofia Kollar
Serena Casacca
Serena Casacca
Borbala Tobias
Borbala Tobias
Milena Konstantinova
Milena Konstantinova
Leticia Fabos
Leticia Fabos